می 2, 2020
مراحل و شیوه عقد

مراحل و شیوه عقد

ارکان ازدواج ۱-اگر دختر باکره هست، لازم است اذن پدر (اجازه پدر) دختر باشد. ۲- حتما مهریه مشخص شود. ۳ -در ازدواج موقت باید زمان یا […]
می 2, 2020
مدارک لازم برای عقد

مدارک لازم برای عقد

چه مدارکی برای ثبت عقد در دفتر رسمی ازدواج لازم است؟ دریافت فرم معرفینامه جهت آزمایش قبل از ازدواج: زوجین با در دست داشتن شناسنامه و […]
آوریل 29, 2020
مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج مهم ترین تصمیمی است که هر فرد در طول عمر زندگی خود میگیرد و این تصمیم رابطه ی مستقیمی با آینده ی فرد خواهد داشت […]
آوریل 22, 2020
آزمایش های قبل از ازدواج

آزمایش های پیش از ازدواج

زوجهایی که همدیگر را برای ازدواج انتخاب می کنند، قبل از مراجعه به آزمایشگاه ها که یک اجبار قبل از عقد کردن می باشد، در ابتدا […]
محاسبه نرخ تشریفات